Πληροφορίες

Royal Olympic Hotel

Αθανασίου Διάκου 28, 117 43
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 9288400
Fax: +30 210 9233317
Ιστοσελίδα

Δείτε Οδηγίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Διημερίδας

3-4 Μαρτίου 2017

Γλώσσα Διημερίδας

Η γλώσσας της Διημερίδας είναι η Ελληνική

Έκθεση

Κατά την διάρκεια της Διημερίδας θα λειτουργεί Έκθεση φαρμακευτικών αλλά και συναφών προϊόντων για την ενημέρωση των συνέδρων σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όλους τους εγγεγραμμένους σύνεδρους μετά το πέρας της Διημερίδας . Σημειώστε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ οι σύνεδροι πρέπει να παρακολουθήσουν το 60% του συνολικού επιστημονικού προγράμματος για να παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης. Ο χρόνος παρακολούθησης θα ελέγχεται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος barcode.

Τί πρέπει να γνωρίζετε για τη σωστή καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης (barcode system):

  • Η καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης είναι υποχρεωτική.
  • Οι ώρες έναρξης και λήξης των συνεδριών αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραμμα της Διημερίδας.
  • Το σύστημα αρχίζει να “μετράει” από την ώρα έναρξης της κάθε συνεδρίας και αυτόματα "κλείνεi" μετη λήξη αυτής.
  • Ο χρόνος παρακολούθησης των συνέδρων αρχίζει από την ώρα εισόδου τους στην αίθουσα και τερματίζει με την έξοδό τους από αυτήν.
  • Στο συνολικό χρόνο παρακολούθησης, ΔΕΝ προσμετριούνται ο χρόνος παρακολούθησης των δορυφορικών διαλέξεων, οι ώρες αναμονής στις αίθουσες συνεδριάσεων όταν δεν υπάρχουν συνεδρίες, τα διαλείμματα καφέ, η μεσημβρινή διακοπή και η γενική συνέλευση.

Το Συνέδριο έχει αξιολογηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 11 μόρια (C.M.E. –C.P.D. Credits) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης.

Επικοινωνία